Pomiń nawigację

  61 627 46 00      61 655 95 00  

EULA

Umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym

 

WYMOGI EULA

Ostatnia wersja: kwiecień 2019 r.

 

Firma zgadza się zachować zgodność z warunkami Umowy z Firmą oraz pilnować, aby jej Klienci również zachowywali zgodność z warunkami Umowy. Obowiązują poniższe wymogi umowy licencyjnej (dalej „Wymogi EULA”):

 1. Oświadczenie i umowa uzyskane od Klienta, na podstawie których wiadomo, że Klient może powziąć wiążące zobowiązania umowne wobec Firmy, a wszelkie informacje, które dostarczy, są prawdziwe, dokładne, kompletne i będą utrzymywane w takim stanie do końca okresu korzystania z Rozwiązań.
 2. Oświadczenie i umowa od Klienta, na bazie której dostawa Rozwiązań bez oznaczenia marki Firmy może zostać wstrzymana lub zawieszona, gdy Klient nie zachowa zgodności z Wymogami EULA.
 3. Oświadczenie i umowa od Klienta, z której wynika, że pomimo uzgodnień pomiędzy Klientem a Firmą Rozwiązania i własność intelektualna, którą zawierają, w tym patenty, prawa autorskie i znaki towarowe, pozostają wyłączną własnością Firmy lub jej partnerów technologicznych.
 4. Oświadczenie i umowa od Klienta, z której wynika, co następuje:
  1. Klient zgadza się zachować zgodność z prawem w zakresie korzystania z Rozwiązań i witryn powstałych w wyniku ich użytku, w tym (bez ograniczeń) z przepisami w zakresie ochrony danych, prywatności oraz poczty masowej obowiązującym we wszystkich jurysdykcjach, w których działa.
  2. Klientowi zabrania się inżynierii wstecznej, dekompilacji, rozkładania na czynniki oraz uzyskiwania kodu źródłowego Rozwiązań, również ich części, a także usuwania znaków towarowych, znaków usługowych, logo oraz licencji widocznych w Rozwiązaniach.
  3. Klientowi nie wolno kopiować, dystrybuować, sprzedawać, odsprzedawać, wynajmować, udzielać licencji ani dokonywać cesji w związku z Rozwiązaniami. Postanowienie obejmuje, bez ograniczeń, oprogramowanie, tekst informacyjny, dokumentację, projekt (wygląd i sposób działania) Rozwiązań oraz wszystkie szablony, z których powstają przy użyciu Rozwiązań witryny, włącznie z fotografiami, grafikami, plikami audio i wideo, funkcjami, plikami oraz dokumentami dostępnymi w Rozwiązaniach.
  4. Nie wolno publikować stworzonych przy użyciu Rozwiązań witryn, które zawierają: (i) wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby logiczne, boty anulujące lub podobne szkodliwe lub groźne fragmenty kodu, (ii) treści niezgodne z prawem, szkodliwe, sfabrykowane, zastraszające, obraźliwe, nękające, zawierające pomówienia, wulgarne, obsceniczne (w tym, bez ograniczeń, pornograficzne), bluźniercze, nienawistne rasowo, etnicznie i na innym tle, budzące sprzeciw, w tym popierające niezgodne z prawem lub kryminalne działania lub takie, które mogłyby mieścić się w tej kategorii, (iii) spam, maszynowo lub losowo generowane treści, nieetyczne lub niechciane treści zaprojektowane z myślą o generowaniu ruchu w witrynach stron trzecich lub poprawie pozycjonowania witryn stron trzecich w wyszukiwarkach, ewentualnie o działaniach przestępczych, (iv) treści mogące być przyczyną odpowiedzialności cywilnej, zaszkodzić reputacji Firmy oraz jej partnerów technologicznych, ewentualnie naruszające stanowe, krajowe lub międzynarodowe prawo.
  5. Klient odpowiada za wszelkie dane, w tym dane osobowe, zbierane, utrzymywane, przetwarzane, przechowywane, magazynowane, usuwane i edytowane w związku z witrynami Klienta sporządzonymi przy użyciu Rozwiązań, również za ryzyko utraty i związane z wymogami obowiązującego w powyższym zakresie prawa. Dodatkowo Klient zwalnia Firmę i wszystkich jej partnerów technologicznych z odpowiedzialności w powyższych kwestiach.
  6. Jeśli korzystanie z witryny Klienta sporządzonej przy użyciu Rozwiązań powoduje nadmierne obciążenie Rozwiązań lub powoduje niewspółmierną ilość ruchu, witryny Klienta mogą zostać natychmiast zawieszone, zmienione lub zlikwidowane.
  7. Korzystanie (w tym dostęp) z konta Klienta lub dowolnej części Rozwiązania może zostać ograniczone lub wstrzymane, jeśli okaże się to konieczne (według uznania Firmy lub jej partnerów technologicznych).
  8. Klient musi utrzymywać prawidłowe i wiążące warunki korzystania z usługi oraz politykę prywatności na każdej witrynie sporządzonej przy użyciu Rozwiązań.
  9. Firma i jej partnerzy technologiczni posiadają wszelkie niezbędne licencje i prawa umożliwiające wykorzystywanie materiałów dostarczonych przez Klienta do użytku w Rozwiązaniach ujętych w Umowie.
  10. Za pośrednictwem Rozwiązań nie wolno wysyłać poczty seryjnej, chyba że takie działanie jest zgodne z Warunkami Korzystania z Usługi Strony Trzeciej (patrz sekcja Usługi i Warunki Strony Trzeciej poniżej) oraz obowiązującym prawem.
 5. Oświadczenie i umowa uzyskane od Klienta, na podstawie których wiadomo, że Klient zachowa zgodność z wszelkimi Warunkami Korzystania z Usług Strony Trzeciej, o ile Usługi Strony Trzeciej tego wymagają, przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Strony Trzeciej. Postanowienie obejmuje również dostosowanie się do zmian warunków, które Firma lub jej partnerzy technologiczni (w tym dostawcy Usługi Strony Trzeciej) uznają za niezbędne lub stosowne.
 6. Oświadczenie i umowa uzyskane od Klienta, na podstawie których wiadomo, że wyłącza się w stopniu maksymalnym przewidzianym przez prawo wszelkie gwarancje, wyraźne i dorozumiane, obejmujące Rozwiązania lub witryny Klienta, które powstały przy ich użyciu.
 7. Oświadczenie i umowa uzyskane od Klienta, na podstawie których wiadomo, że Klient zwalnia Firmę oraz jej partnerów technologicznych z odpowiedzialności za naruszenia Wymogów EULA, jakich dopuści się on lub internauci korzystający z jego usług. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie naruszenia.
 8. Oświadczenie i umowa uzyskane od Klienta, na podstawie których wiadomo, że Klient: (i) ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność konfiguracji witryny Klienta utworzonej przy użyciu Rozwiązań, w tym za elementy graficzne, tekst, kolor, zawartość wideo i funkcje interaktywne, ze wszystkimi wytycznymi, standardami branżowymi, pozarządowymi, quasi rządowymi, w tym z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG) 2.0, (ii) zwalnia Firmę i jej partnerów technologicznych z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia wynikające z niedostosowania się do powyższego postanowienia.

 

WARUNKI I USŁUGI STRONY TRZECIEJ

Ostatnia wersja: Czerwiec 2019 r.

 

Google: Analityka internetowa i raportowanie

UE (Irlandia)

http://www.google.com/analytics/

Mapy Google: Mapy Google na witryny internetowe

UE (Irlandia)

Warunki korzystania z usług Mapy Google: https://developers.google.com/maps/iphone/terms

Polityka prywatności firmy Google: https://www.google.com/policies/privacy/

 

Sentia (dawniej Solido): Outsourcing IT

Dania

https://sentia.com/dk/privatlivspolitik-og-cookies/

(w duńskim)

 

Zendesk: Obsługa klienta i platforma zaangażowania

USA

https://www.zendesk.com/company/customers-partners/master-subscription-agreement/

 

Touch Local: Rejestracja i utrzymywanie domen

USA

Touch Local:

www.register.com/policy/servicesagreement.rcmx

http://www.register.com/policy/dispute.rcmx

Akceptowalny użytek:

http://www.register.com/policy/acceptable_use_policy.rcmx

https://assets.web.com/legal/PrivacyPolicy.pdf

Rejestracja domeny prywatnej:

http://www.register.com/policy/servicesagreement.rcmx#8

 

Otwarte SRS: Rejestracja i utrzymywanie domen

Kanada

Obowiązują warunki Użytkownika Końcowego zgodne z tymi z Załącznika B na stronie 32 Umowy Głównej o Świadczenie Usług

https://www.opensrs.com/wp-content/uploads/Master_Services_Agreement.pdf

 

Otwarte SRS: Usługi E-mail

USA

Obowiązują warunki Użytkownika Końcowego zgodne z tymi z Załącznika B na stronie 32 Umowy Głównej o Świadczenie Usług

https://www.opensrs.com/wp-content/uploads/Master_Services_Agreement.pdf

 

Let's Encrypt: Certyfikaty SSL

USA

Polityka i Repozytorium Prawne Certyfikatów SSL firmy Let's Encrypt są dostępne pod adresem: https://letsencrypt.org/repository/

 

SendGrid: Wiadomości e-mail z biuletynami informacyjnymi

UK + USA

Warunki Korzystania z Usługi: https://sendgrid.com/policies/tos/

Polityka Wiadomości E-mail: Email Policy: https://sendgrid.com/policies/email/

Polityka Prywatności: https://sendgrid.com/policies/privacy/

Bezpieczeństwo: https://sendgrid.com/policies/security/

 

MailChimp: Platforma automatyzująca usługi marketingowe oraz usługi marketingowe e-mail

USA

https://mailchimp.com/legal/terms/

Salesforce: Zarządzanie relacją z Klientem

USA + Europa

https://www.salesforce.com/company/legal/agreements/

 

Jira i Confluence: System Service Desk dla partnerów Mono do przesyłania zgłoszeń i żądań

USA + UE (Irlandia)

https://www.atlassian.com/legal/customer-agreement

 

Slack: Platforma współpracy

USA

https://slack.com/terms-of-service

 

Amazon Web Services (AWS): Serwer danych w chmurze

USA + Europa + Kanada

https://aws.amazon.com/service-terms/

 

Amazon Simple Notification Service (SNS): Wiadomości i powiadomienia mobilne

https://aws.amazon.com/legal/

 

Mono Solutions, Inc.: podprocesor zewnętrzny

USA (Delaware)

Umowa o Przetwarzanie Danych

 

Mono Solutions, Ltd.: podprocesor zewnętrzny

UK

Umowa o Przetwarzanie Danych

 

Plivo: Platforma komunikacji w chmurze do budowy aplikacji obsługujących wiadomości SMS, komunikację głosową i wiadomości tekstowe

USA + UE (Irlandia)

https://www.plivo.com/terms/

 

Twilio: Platforma komunikacji w chmurze do budowy aplikacji obsługujących wiadomości SMS, komunikację głosową i wiadomości tekstowe

USA + UE (Irlandia)

https://www.twilio.com/legal/tos

 

OpenStreetMap i Leaflet: Mapy na witryny internetowe

USA + UE

https://www.openstreetmap.org/copyright

 

Czcionki Google: Biblioteka czcionek wykorzystywanych na platformie Mono

USA + UE

https://policies.google.com/terms