Pomiń nawigację

  61 627 46 00  

EULA

Umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym

 

WYMOGI EULA

Ostatnia wersja: kwiecień 2019 r.

 

Firma przestrzega poniższych warunków i zobowiązuje swoich Klientów, którzy korzystają z Rozwiązań technologicznych w ramach zawartych umów, do przestrzegania następujących wymagań umowy licencyjnej, dalej „Wymogi EULA.”

 

Obowiązują następujące Wymogi EULA:

 1. Klient oświadcza, że może powziąć wiążące zobowiązania umowne wobec Firmy, a wszelkie informacje, które dostarczy, są prawdziwe, dokładne, kompletne i będą utrzymywane w takim stanie do końca okresu korzystania z Rozwiązań technologicznych.
 2. Klient akceptuje, że dostawa Rozwiązań technologicznych bez oznaczenia marki Firmy może zostać wstrzymana lub zawieszona, gdy Klient nie zachowa zgodności z Wymogami EULA.
 3. Klient akceptuje, że Rozwiązania technologiczne i własność intelektualna, którą zawierają, w tym patenty, prawa autorskie i znaki towarowe, pozostają wyłączną własnością Firmy lub jej Partnerów technologicznych.
 4. Klient zgadza się zachować zgodność z prawem w zakresie korzystania z Rozwiązań technologicznych i witryn powstałych w wyniku ich użytku, w tym (bez ograniczeń) z przepisami w zakresie ochrony danych, prywatności oraz poczty masowej obowiązującym we wszystkich jurysdykcjach, w których działa.
 5. Klientowi zabrania się inżynierii wstecznej, dekompilacji, rozkładania na czynniki oraz uzyskiwania kodu źródłowego Rozwiązań technologicznych, również ich części, a także usuwania znaków towarowych, znaków usługowych, logo oraz licencji widocznych w Rozwiązaniach technologicznych.
 6. Klientowi nie wolno kopiować, dystrybuować, sprzedawać, odsprzedawać, wynajmować, udzielać licencji ani dokonywać cesji w związku z Rozwiązaniami technologicznymi. Postanowienie obejmuje, bez ograniczeń, oprogramowanie, tekst informacyjny, dokumentację, projekt (wygląd i sposób działania) Rozwiązań technologicznych oraz wszystkie szablony, z których powstają witryny, przy użyciu Rozwiązań technologicznych, włącznie z fotografiami, grafikami, plikami audio i wideo, funkcjami, plikami oraz dokumentami dostępnymi w Rozwiązaniach technologicznych.
 7. Klientowi nie wolno publikować witryn, stworzonych przy użyciu Rozwiązań technologicznych, które zawierają: (i) wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby logiczne, boty anulujące lub podobne szkodliwe lub groźne fragmenty kodu, (ii) treści niezgodne z prawem, szkodliwe, sfabrykowane, zastraszające, obraźliwe, nękające, zawierające pomówienia, wulgarne, obsceniczne (w tym, bez ograniczeń, pornograficzne), bluźniercze, nienawistne rasowo, etnicznie i na innym tle, budzące sprzeciw, w tym popierające niezgodne z prawem lub kryminalne działania lub takie, które mogłyby mieścić się w tej kategorii, (iii) spam, maszynowo lub losowo generowane treści, nieetyczne lub niechciane treści zaprojektowane z myślą o generowaniu ruchu w witrynach stron trzecich lub poprawie pozycjonowania witryn stron trzecich w wyszukiwarkach, ewentualnie o działaniach przestępczych, (iv) treści mogące być przyczyną odpowiedzialności cywilnej, zaszkodzić reputacji Firmy oraz jej Partnerów technologicznych, ewentualnie naruszające stanowe, krajowe lub międzynarodowe prawo.
 8. Klient odpowiada za wszelkie dane, w tym dane osobowe, zbierane, utrzymywane, przetwarzane, przechowywane, magazynowane, usuwane i edytowane w związku z witrynami Klienta sporządzonymi przy użyciu Rozwiązań technologicznych, również za ryzyko utraty i związane z wymogami obowiązującego w powyższym zakresie prawa. Dodatkowo Klient zwalnia Firmę i wszystkich jej Partnerów technologicznych z odpowiedzialności w powyższych kwestiach.
 9. Klient akceptuje, że jeśli korzystanie z witryny Klienta sporządzonej przy użyciu Rozwiązań technologicznych powoduje nadmierne obciążenie Rozwiązań technologicznych lub powoduje niewspółmierną ilość ruchu, witryny Klienta mogą zostać natychmiast zawieszone, zmienione lub zlikwidowane.
 10. Klient akceptuje, że korzystanie (w tym dostęp) z konta Klienta lub dowolnej części Rozwiązania technologicznego może zostać ograniczone lub wstrzymane, jeśli okaże się to konieczne (według uznania Firmy lub jej Partnerów technologicznych).
 11. Klient oświadcza, że będzie utrzymywać prawidłowe i wiążące warunki korzystania z Usługi oraz Politykę prywatności na każdej witrynie sporządzonej przy użyciu Rozwiązań technologicznych.
 12. Klient oświadcza, że Firma i jej Partnerzy technologiczni posiadają wszelkie niezbędne licencje i prawa umożliwiające wykorzystywanie materiałów dostarczonych przez Klienta do użytku w Rozwiązaniach technologicznych.
 13. Klient akceptuje, że za pośrednictwem Rozwiązań technologicznych nie wolno wysyłać poczty seryjnej, chyba że takie działanie jest zgodne z Warunkami Korzystania z Usługi Strony Trzeciej (patrz:  Warunki i Usługi Strony Trzeciej) oraz obowiązującym prawem.
 14. Klient oświadcza, że zachowa zgodność z wszelkimi Warunkami korzystania z Usług Strony Trzeciej, o ile Usługi Strony Trzeciej tego wymagają, przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Strony Trzeciej. Postanowienie obejmuje również dostosowanie się do zmian warunków, które Firma lub jej Partnerzy technologiczni (w tym dostawcy Usługi Strony Trzeciej) uznają za niezbędne lub stosowne.
 15. Klient akceptuje, że wyłącza się w stopniu maksymalnym przewidzianym przez prawo wszelkie gwarancje, wyraźne i dorozumiane, obejmujące Rozwiązania technologiczne lub witryny Klienta, które powstały przy ich użyciu.
 16. Klient zwalnia Firmę oraz jej Partnerów technologicznych z odpowiedzialności za naruszenia Wymogów EULA, jakich dopuści się on lub internauci korzystający z jego usług. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie naruszenia.
 17. Klient: (i) ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność konfiguracji witryny Klienta utworzonej przy użyciu Rozwiązań technologicznych, w tym za elementy graficzne, tekst, kolor, zawartość wideo i funkcje interaktywne, ze wszystkimi wytycznymi, standardami branżowymi, pozarządowymi, quasi rządowymi, w tym z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG) 2.0, (ii) zwalnia Firmę i jej Partnerów technologicznych z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia wynikające z niedostosowania się do powyższego postanowienia.

 

WARUNKI I USŁUGI STRONY TRZECIEJ

Ostatnia wersja: Kwiecień 2020 r.

 

Google: Analityka internetowa i raportowanie

UE (Irlandia)

http://www.google.com/analytics/

Mapy Google: Mapy Google na witryny internetowe

UE (Irlandia)

Warunki korzystania z usług Mapy Google: https://developers.google.com/maps/iphone/terms

Polityka prywatności firmy Google: https://www.google.com/policies/privacy/

 

Sentia (dawniej Solido): Outsourcing IT

Dania

https://sentia.com/dk/privatlivspolitik-og-cookies/

(w duńskim)

 

Zendesk: Obsługa klienta i platforma zaangażowania

USA

https://www.zendesk.com/company/customers-partners/master-subscription-agreement/

 

Touch Local: Rejestracja i utrzymywanie domen

USA

Touch Local:

www.register.com/policy/servicesagreement.rcmx

http://www.register.com/policy/dispute.rcmx

Akceptowalny użytek:

http://www.register.com/policy/acceptable_use_policy.rcmx

https://assets.web.com/legal/PrivacyPolicy.pdf

Rejestracja domeny prywatnej:

http://www.register.com/policy/servicesagreement.rcmx#8

 

Otwarte SRS: Rejestracja i utrzymywanie domen

Kanada

Obowiązują warunki Użytkownika Końcowego zgodne z tymi z Załącznika B na stronie 32 Umowy Głównej o Świadczenie Usług

https://www.opensrs.com/wp-content/uploads/Master_Services_Agreement.pdf

 

Otwarte SRS: Usługi E-mail

USA

Obowiązują warunki Użytkownika Końcowego zgodne z tymi z Załącznika B na stronie 32 Umowy Głównej o Świadczenie Usług

https://www.opensrs.com/wp-content/uploads/Master_Services_Agreement.pdf

 

Let's Encrypt: Certyfikaty SSL

USA

Polityka i Repozytorium Prawne Certyfikatów SSL firmy Let's Encrypt są dostępne pod adresem: https://letsencrypt.org/repository/

 

SendGrid: Wiadomości e-mail z biuletynami informacyjnymi

UK + USA

Warunki Korzystania z Usługi: https://sendgrid.com/policies/tos/

Polityka Wiadomości E-mail: Email Policy: https://sendgrid.com/policies/email/

Polityka Prywatności: https://sendgrid.com/policies/privacy/

Bezpieczeństwo: https://sendgrid.com/policies/security/

 

MailChimp: Platforma automatyzująca usługi marketingowe oraz usługi marketingowe e-mail

USA

https://mailchimp.com/legal/terms/

Salesforce: Zarządzanie relacją z Klientem

USA + Europa

https://www.salesforce.com/company/legal/agreements/

 

Jira i Confluence: System Service Desk dla partnerów Mono do przesyłania zgłoszeń i żądań

USA + UE (Irlandia)

https://www.atlassian.com/legal/customer-agreement

 

Slack: Platforma współpracy

USA

https://slack.com/terms-of-service

 

Amazon Web Services (AWS): Serwer danych w chmurze

USA + Europa + Kanada

https://aws.amazon.com/service-terms/

 

Amazon Simple Notification Service (SNS): Wiadomości i powiadomienia mobilne

https://aws.amazon.com/legal/

 

Mono Solutions, Inc.: podprocesor zewnętrzny

USA (Delaware)

Umowa o Przetwarzanie Danych

 

Mono Solutions, Ltd.: podprocesor zewnętrzny

UK

Umowa o Przetwarzanie Danych

 

Plivo: Platforma komunikacji w chmurze do budowy aplikacji obsługujących wiadomości SMS, komunikację głosową i wiadomości tekstowe

USA + UE (Irlandia)

https://www.plivo.com/terms/

 

Twilio: Platforma komunikacji w chmurze do budowy aplikacji obsługujących wiadomości SMS, komunikację głosową i wiadomości tekstowe

USA + UE (Irlandia)

https://www.twilio.com/legal/tos

 

OpenStreetMap i Leaflet: Mapy na witryny internetowe

USA + UE

https://www.openstreetmap.org/copyright

 

Czcionki Google: Biblioteka czcionek wykorzystywanych na platformie Mono

USA + UE

https://policies.google.com/terms

 

Ecwid: E-commerce
United States + EU + Australia
https://www.ecwid.com/terms-of-service 
https://www.ecwid.com/privacy-policy
https://www.ecwid.com/eu-privacy-policy