e-commerce

Zaprezentowanie produktów w celu zdobycia nowych leadów i wywołania rozmowy z Klientem

Dzięki wbudowanej w Edytor funkcji dostosowanej do prowadzenia sklepów umożliwiających handel elektroniczny, możesz sprzedawać produkty oraz pobierać za nie opłaty bezpośrednio przez swoją stronę internetową.

Jeśli chcesz jednak demonstrować swoje produkty w celu generowania rozmów z potencjalnymi Klientami bez sprzedawania ich online, masz opcję odpowiedniego skonfigurowania swojego sklepu.

  Dlaczego demonstrować swoje produkty bez sprzedawania ich online?

Istnieje kilka powodów biznesowych, dla których warto jest jedynie demonstrować produkty, bez sprzedawania ich przez internet. Na przykład, cena produktu może nie być stała i zależy od zmiennych parametrów, które należy uzgodnić z Klientem. Co więcej, podjęcie rozmowy z Klientem przed zakupem może pomóc właścicielowi firmy sprzedać mu również inne produkty lub usługi.

Jak zmienić Opcje strony produktu

By zademonstrować produkt, podążaj za krokami opisanymi w tym artykule, lecz pomiń dodanie modułu Przycisk koszyka, ponieważ nie będzie on potrzebny na stronie Twojego sklepu.

Wejdź w zakładkę Handel elektroniczny > Ustawienia > Opcje strony produktu, by modyfikować wygląd strony produktu.

Na koniec musisz zdecydować, czy chcesz umieścić przycisk na stronie produktu. Jeśli zaznaczysz opcję Pokazuj przycisk Poproś o informacje, przycisk Dodaj do koszyka stanie się niewidoczny na stronie produktu. Możesz zdecydować, czy chcesz, by Przycisk Poproś o informacje kierował do:

Zewnętrznego adresu URL

Strony wewnętrznej (na przykład na stronę z formularzem kontaktowym)

E-maila (po kliknięciu odwiedzającemu zostanie wyświetlony standardowy wzór wiadomości elektronicznej)

Pliku (na przykład w pliku w formacie PDF, w którym zawarte są ceny produktów)

Telefonu (po kliknięciu odwiedzającemu zostanie zaproponowana rozmowa telefoniczna)

Możesz również odznaczyć obie opcje (przycisk Poproś o informacje oraz przycisk Dodaj do koszyka), tym samym tworząc stronę produktu bez żadnego przycisku.

W zależności od pożądanej konfiguracji, zaznacz jeden lub więcej z wymienionych poniżej punktów:

Cena produktu

Wybór ilości produktu

Dostępność produktu

Przykłady różnych kombinacji widocznych na stronie produktu

Strona produktu bez przycisków oraz z widoczną ceną:

Strona produktu z przyciskiem Poproś o informacje, który po kliknięciu udostępnia numer telefonu, bez widocznej ceny:

Strona produktu z przyciskiem Poproś o informacje, który po kliknięciu kieruje do wewnętrznej strony z formularzem kontaktowym, oraz widoczną ceną:

Strona produktu z przyciskiem Dodaj do koszyka z widoczną ceną (“tradycyjny” handel elektroniczny):