zarządzanie
danymi globalnymi

Dodawanie Danych Globalnych na własnej witrynie

Po wybraniu opcji Dane Globalne w menu Treść w Edytorze, będziesz mógł korzystać z nich na swojej witrynie w pełnym zakresie. Dużo modułów można skonfigurować w Edytorze w taki sposób, aby pobierały one treść z Twoich Danych Globalnych. Informacje wchodzące w skład Danych Globalnych możesz ponadto umieszczać bezpośrednio we fragmentach tekstu znajdujących się na Twoich stronach.

  Czym są Dane Globalne?

Dane Globalne to Twoja biblioteka treści, do której możesz wprowadzić informacje o swoim przedsiębiorstwie, załadować swoje logo, dodać listy i dużo, dużo więcej. Zapisanie informacji w danych globalnych gwarantuje, że Twoje dane zostaną automatycznie uporządkowane, a wyszukiwarki będą mogły łatwiej znaleźć i zidentyfikować Twoje treści. Więcej o zaletach danych globalnych dowiesz się tutaj.

Korzystanie z funkcji przełączania w modułach

Aby włączyć w module opcję wykorzystywania informacji z Danych Globalnych, otwórz moduł i aktywuj opcję Użyj globalnego źródła danych. Na poniższym przykładzie opcja ta jest aktywna w module Godziny otwarcia. Od tego momentu, jeżeli dokonasz zmiany godzin otwarcia w Danych Globalnych, nowe godziny automatycznie wyświetlą się w tym module.

Zastosowanie znaczników Danych Globalnych w tekście

Aby skorzystać z tej opcji, musisz dodać znacznik Danych Globalnych w tekście na swojej witrynie.

Można to zrobić na dwa sposoby:

Skopiowanie/dodanie znacznika z zakładki Treść - Dane Globalne: W zakładce Treść > Dane Globalne znajdziesz wszystkie pola Danych Globalnych i pasujące do nich znaczniki. Skopiuj dany znacznik (znajdujący się bezpośrednio za nazwą pola Danych Globalnych) i dodaj go w dowolnym tekście umieszczonym w jednym ze swoich modułów tekstowych.

Skopiowanie/dodanie znacznika z zakładki Treść - Dane Globalne: W zakładce Treść > Dane Globalne znajdziesz wszystkie pola Danych Globalnych i pasujące do nich znaczniki. Skopiuj dany znacznik (znajdujący się bezpośrednio za nazwą pola Danych Globalnych) i dodaj go w dowolnym tekście umieszczonym w jednym ze swoich modułów tekstowych.

Przykładowo, jeżeli chcesz, aby w nagłówku wyświetlał się tekst „Napisz do nas na:”, a następnie adres e-mail Twojej firmy, kliknij znacznik Danych Globalnych kontakt@websiteleader.pl i dodaj go. Jeżeli dokonasz zmiany adresu e-mail firmy w Danych Globalnych w późniejszym czasie, zostanie on automatycznie zaktualizowany w tekście.

   Dodawanie Danych Globalnych w ramach modułów

Znaczniki Danych Globalnych można dodać również w polach tekstowych wielu modułów, np. module akordeon.