blog

Skategoryzuj wpisy na blogu za pomocą znaczników

Dodaj znaczniki do wpisów na blogu, aby łatwiej było zorganizować je na stronie. Aby wyświetlić tylko część postów (z konkretnej kategorii, np. z życia firmy) możesz ustawić Moduł katalog bloga tak, by wyświetlać jedynie te wpisy, które mają wybrane znaczniki.

Dodaj nowy znacznik

Żeby stworzyć nowy znacznik kliknij na Znaczniki po lewej stronie menu.

Kliknij na przycisk Dodaj nowy znacznik i wpisz nazwę znacznika w wyznaczonym polu. Znaczniki domyślnie zapisywane są małą literą. Jeśli tworzysz znaczniki, które zawierają większą ilość słów, system automatycznie doda myślniki (-) pomiędzy każdym słowem.

  Czy znaczniki są widoczne dla użytkowników?

Znaczniki są stosowane głównie po to, by pomóc Ci w uporządkowaniu wpisów na blogu. Użytkownicy odwiedzając stronę nigdy nie zobaczą znaczników.

Oznacz wpisy na blogu

Kiedy już stworzysz znaczniki możesz rozpocząć dodawanie ich do wpisów na blogu. W tym celu otwórz jeden z wpisów i zjedź na dół do sekcji Znaczniki. Kliknij na pole do wprowadzenia treści i wybierz jeden lub kilka znaczników, które chcesz dodać do wpisu.

Wyświetlaj wpisy blogowe na stronie w zależności od wybranych znaczników

Możesz ustawić moduł Katalog bloga tak, aby pokazywał wpisy posiadające wybrany znacznik. Dowiedz się więcej o konfiguracji modułu Katalog bloga tutaj.