blog

Wpisy z Bloga na danej stronie

Kiedy już napiszesz jeden lub więcej wpisów na Bloga, czas umieścić je na stronie tak, aby odwiedzający mogli je przeczytać. Swoje wpisy blogowe umieszczasz w Module Katalog Bloga, który możesz wstawić w każdym miejscu na danej stronie.

 

Aby wstawić Moduł Katalogu Bloga, znajdź na miejsce na stronie, gdzie chcesz go umieścić. Najedź kursorem na jakikolwiek istniejący moduł lub pustą kolumnę i kliknij opcję Dodaj Moduł. W okienku, które się pojawi, należy wówczas wybrać z menu po lewej stronie Blog i kliknąć na Katalog Bloga.

Filtrowanie wpisów poprzez znaczniki

W okienku Modułu Katalogu Bloga możesz wyszczególnić, które wpisy mają się wyświetlać, w oparciu o ich znaczniki. Jeśli wpis na Blogu ma dodany znacznik, wówczas pojawi się on na stronie tylko, jeśli ten sam znacznik został wybrany w module. Na przykład, jeśli do wpisu na blogu dodany został znacznik “prawo-pracy” i ten sam znacznik został wybrany w Module Katalogu Bloga, wpis pojawi się na Twojej stronie.

Wybranie kilku znaczników sprawi, że na stronie pojawi się każdy wpis, który jest oznaczony przynajmniej jednym z wybranych znaczników.

Jeśli w Module nie wybierzesz żadnych znaczników, zostaną wyświetlone wszystkie Twoje wpisy.

Projekt Katalogu Bloga

Kliknięcie na Projekt w menu po lewej stronie pokaże Ci różne opcje ustawienia wyglądu tego Modułu.

Ustawienia Katalogu Bloga

Kliknięcie w Ustawienia w menu po lewej stronie pozwoli Ci zdecydować, w jaki sposób wpisy z Bloga mają być wyświetlane na danej stronie.

Lista wpisów na blogu

Pole Margines między wpisami określa wielkość odstępu pomiędzy wpisami w skali od 1 (brak odstępu) do 10 (duży odstęp). Jeśli chcesz wyświetlić kilka wpisów jeden pod drugim, odstępy są dodane do wszystkich czterech stron podglądu Twojego wpisu na Blogu: na górze, po prawej, na dole i po lewej.

 

W polu Maksymalna liczba wpisów możesz ustawić liczbę wpisów wyświetlanych w Module, np. by upewnić się, że Twoja witryna załaduje się szybciej pomimo tego, że masz setki wpisów na swoim Blogu.

Domyślnie Moduł będzie wyświetlał tylko jeden wpis z Bloga. Możesz to zmienić, wpisując odpowiednią cyfrę lub przesuwając suwak w polu Liczba wyświetlanych wpisów.

Możesz podzielić swoje wpisy na Kolumny i dzięki temu wyświetlić kilka wpisów obok siebie. Poniżej znajduje się przykład katalogu Bloga z Liczbą wyświetlanych wpisów ustawioną na 3.

Podgląd wpisu na Blogu

Określ, które elementy mają być wyświetlane w podglądzie wpisu w Module Katalog Bloga. Odznacz kwadraty, aby ukryć informacje.

Slajdy wpisów na Blogu

Jeśli nie masz ustawionego Modułu Katalogu Bloga w taki sposób, aby wyświetlał mniej wpisów niż jest na Blogu, Twoje wpisy będą wyświetlane jako slajdy. Slajdy pozwalają odwiedzającym przerzucać wpisy poprzez klikanie strzałek lub kropek w paginacji. Możesz też ustawić slajdy tak, aby zmieniały się automatycznie.

Zaznacz Pokazuj nawigację strzałkami, aby dodać strzałki po prawej i lewej stronie swojego Katalogu Bloga. To pozwoli osobom odwiedzającym daną stronę przerzucać slajdy samodzielnie w swoim własnym tempie. Zaznacz Pokazuj kropki w paginacji, aby dodać nawigację kropkami, które znajdują się na środku dolnej krawędzi modułu.

Jeśli slajdy są ustawione w taki sposób, aby zmieniały się automatycznie, zaznaczenie opcji Zatrzymaj przejście efektu po najechaniu kursorem zatrzyma slajdy Bloga, jeśli osoba odwiedzająca Twoją stronę zatrzyma kursor myszy gdziekolwiek na polu Katalogu Bloga. Po przesunięciu kursora w inne miejsce na stronie, slajdy znowu zaczną zmieniać się automatycznie.

Zaznacz opcję Automatyczna zmiana slajdów, jeśli chcesz, żeby Moduł automatycznie zmieniał slajdy z wpisami z Twojego Bloga.

Możesz ustawić animację, która będzie widoczna podczas zmiany slajdu z jednego na drugi. Możesz wybrać jedną z trzech opcji:

  Edycja: każdy slajd przesuwa się poziomo


  Powolne zanikanie:
stopniowe i wolne przesunięcie (zanikanie trwa 0.8 sekundy)

Szybkie zanikanie: stopniowe i szybkie przesunięcie (zanikanie trwa 0.2 sekundy)

Domyślnie, czas trwania jednego slajdu to 5000 milisekund (5 sekund). Wybierz mniejszą wartość, jeśli chcesz, aby czas trwania był krótszy albo większą, jeśli ma być on dłuższy.

tryb po najechaniu kursorem

Włącz Tryb efektu po najechaniu kursorem, aby pokazać tytuł wpisu na Blogu albo wybraną przez Ciebie ikonę, kiedy odwiedzający stronę najedzie kursorem na obraz wpisu na Blogu.