e-mail marketing

Wyślij kampanie mailingowe

Wreszcie nadszedł czas, aby wysłać Twoim czytelnikom starannie przygotowaną kampanię! Musisz jedynie zadecydować czy wysłać kampanię teraz, czy zaplanować jej wysyłkę na później. Te dwie opcje znajdują się na przyciskach w prawym górnym rogu interfejsu kampanii.

Wyślij kampanie teraz

Kliknij przycisk Wyślij, jeśli chcesz, aby kampania została wysłana natychmiast. Zobaczysz krótkie podsumowanie wysyłki z informacją o liczbie odbiorców, adresie e-mail i nazwie nadawcy oraz temacie. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij Wyślij, aby wysłać kampanię.

Po wysłaniu kampanii nie możesz jej już edytować. Jeśli chcesz ponownie wykorzystać treść kampanii, możesz ją powielić. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Zaplanuj kampanie na później

Kliknij przycisk Zaplanuj, jeśli chcesz, aby kampania została wysłana później. Zobaczysz krótkie podsumowanie wysyłki z informacją o liczbie odbiorców, adresie e-mail i nazwie nadawcy oraz temacie. Wybierz dokładny dzień i godzinę, o której wiadomość ma być wysłana do odbiorcy.

 Uwaga dotycząca stref czasowych 

Kampania zostanie wysłana w wybranym czasie w strefie czasowej określonej w Ustawienia Marketingu> Strefa czasowa.

Jeśli wszystko się zgadza, kliknij Zaplanuj, by zaplanować wysyłkę kampanii.

Po zaplanowaniu kampanii nadal można ją edytować z poziomu podglądu kampanii. Edytowanie zaplanowanej kampanii spowoduje wstrzymanie zaplanowanej wysyłki i przywrócenie kampanii do statusu szkic. Po zakończeniu edycji kampanii musisz zaplanować nową datę wysyłki.

 Uwaga dotycząca stref czasowych 

Jeśli zaplanujesz wysyłkę kampanii, a data wysyłki wykracza poza bieżący okres rozliczeniowy, wysyłki zostaną odliczone od kwoty w momencie wysyłania. Na przykład, jeśli utworzysz kampanię mailingową w kwietniu i zaplanujesz jej wysyłkę na czerwiec, wysłane wiadomości zostaną odjęte od czerwcowego okresu rozliczeniowego.

 Zmiany w grupach odbiorców przed wysłaniem zaplanowanej kampanii

Kiedy planujesz kampanię, lista Twoich odbiorców jest już zamknięta. Oznacza to, że jeśli zaktualizujesz grupy odbiorców po zaplanowaniu kampanii, ale przed jej wysyłką, to te zmiany nie zostaną zastosowane do Twojej kampanii.

Jeśli wprowadzasz zmiany w grupach odbiorców i chcesz, aby kampania została wysłana do najnowszej listy, wystarczy edytować zaplanowaną kampanię, a następnie zaplanować ją ponownie. Dzięki temu kampania zostanie wysłana na zaktualizowaną listę.