e-mail marketing

Zacznij korzystać z e-mail marketingu

Dzięki e-mail marketingowi możesz łatwo tworzyć niestandardowe i ukierunkowane kampanie mailingowe i wysyłać je do wszystkich klientów lub wybranych grup.

Twoje grupy odbiorców e-maili są utworzone i uporządkowane w sekcji Klienci.

Kroki korzystania z e-mail marketingu

Wykonaj poniższe kroki, aby pomyślnie skonfigurować E-mail Marketing i wysłać swoją pierwszą kampanię. Kliknij linki, aby wyświetlić szczegółowe przewodniki.

Powielanie kampanii

Możesz powielić jedną z Twoich dotychczasowych kampanii, zaznaczając ją i klikając przycisk Duplikuj. Po utworzeniu duplikat istniejącej kampanii będzie miał status Szkic.

Usuń kampanie

Możesz usunąć jedną lub więcej istniejących kampanii, zaznaczając je i klikając przycisk Usuń wybrane.