klienci 

Tworzenie i zarządzanie grupami klientów

Poprzez stworzenie grup i dodanie do nich swoich klientów, możliwe jest zdefiniowanie którzy klienci będą mieli dostęp do zabezpieczonych hasłem obszarów Twojej witryny. W ustawieniach strony możesz zdefiniować, które grupy mają dostęp na konkretną stronę. 

Jeśli używasz rozszerzenia Email Marketing, kampanie z wiadomościami email są wysyłane do zdefiniowanych na stronie grup.  

Tworzenie grupy klientów 

Aby stworzyć nową grupę, przejdź do menu Grup i kliknij przycisk Dodaj nową grupę. 

Nadaj swojej grupie nazwę i kliknij OK. Ustawienia domyślne sprawiają, że nazwy grup będą zapisane małymi literami. Jeśli stworzysz nazwę składającą się z kilku słów, system automatycznie doda dywizy (-) pomiędzy wyrazami. 

  Czy nazwy grup są widoczne dla odwiedzających? 

Zadaniem grup jest pomoc w organizacji klientów i odpowiednim zarządzaniu poszczególnymi obszarami i dostępami. Odwiedzający witrynę nigdy i w żadnym miejscu nie zobaczą nazw grup. 

Dodawanie klientów do grupy 

 Kiedy już stworzysz i zdefiniujesz grupę, należy dodać do niej klientów. Może być to zrobione na dwa sposoby: 

Na stronie profilu klienta:
w przeglądzie Klientów, kliknij w ikonkę ołówka, aby edytować danego klienta. Przełącz na zakładkę Dostęp i grupy. W polu Użytkownik należy do następujących grup użytkowników możesz wybrać do jakiej grupy (lub grup) dany klient powinien być przydzielony. 

W przeglądzie Klientów: 
 w Twoim przeglądzie Klientów, zaznacz jednego lub więcej klientów ze swojej listy i naciśnij przycisk Zarządzaj grupami. Pojawi się okienko, w którym możesz wybrać, do jakiej grupy (lub grup) zechcesz dodać klientów. Tutaj także możesz usunąć użytkowników z jednej lub kilku grup.