klienci 

Tworzenie nowego klienta

Klienci mogą zostać stworzeni na trzy sposoby: 

   manualnie przez właściciela witryny

automatycznie poprzez zbieranie danych Klientów, np. gdy użytkownicy proszą o dostęp do treści chronionych hasłem

   dokonując zbiorczego importu użytkowników z pliku XLSX

Manualne dodawanie nowego Klienta 

Aby dodać w Edytorze nowego Klienta, kliknij przycisk Nowy klient

W okienku, które się otworzyło, wprowadź podstawowe dane Klienta lub kliknij + WIĘCEJ OPCJI, aby dodać dodatkowe informacje, uzupełnić uwagi dotyczące Klienta czy też zarządzać jego dostępem do treści chronionych hasłem. 

Aby edytować istniejącego już w Twojej bazie danych Klienta, kliknij symbol ołówka, który znajduje się po prawej stronie. 

W Profilu Klienta dostępne są 3 zakładki: 

  Strona główna: umożliwia dodawanie uwag odnośnie Klienta, np. o wcześniejszych zakupach, urodzinach itd. W polu Kanał aktywności rejestrowane są działania wykonywane przez Klienta na Twojej witrynie, np. gdy złożył zamówienie, zapisał się do newslettera, skomentował wpis na blogu itd. Wreszcie, dzięki Raportowi użytkownika możesz wygenerować pełen raport na temat danych, które zebrałeś o wybranym Kliencie.

Szczegóły: pozwala dodawać i edytować podstawowe dane kontaktowe Klienta. W zakładce znajdziesz także Zgodę (opt-in) na otrzymywanie wiadomości marketingowych, która oznacza, czy Klient taką zgodę wyraził. Osoby odwiedzające witrynę, które zapisały się do newslettera poprzez formularz e-mail lub Element Angażujący na Stronie, będą miały automatycznie aktywowaną zgodę. W Profilu Klienta możesz również ręcznie zaznaczyć i odznaczyć to pole, jeżeli uzyskałeś od niego pisemną lub ustną zgodę. Klienci, którzy nie wyrazili zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych, zostaną odfiltrowani i nie będą ich otrzymywać. 

Dostęp i grupy: umożliwia dodawanie klientów do grup. W zakładce możesz również zaprosić Klienta do uzyskania dostępu do wszystkich podstron chronionych hasłem, klikając przycisk Udziel dostępu klientowi. Klient otrzyma wtedy automatyczną wiadomość e-mail z linkiem do utworzenia hasła. Miej jednocześnie na uwadze, że link wygaśnie po 7 dniach od wysłania. 

Pamiętaj, że dostęp Klientów zależy od tego, którym grupom zezwalasz w ustawieniach strony na wyświetlanie określonych podstron. Jeśli masz podstronę chronioną hasłem i tylko grupa “vip” ma do niej dostęp, to żaden zalogowany Klient, który nie należy do tej grupy, nie będzie miał do niej dostępu. Dlatego zanim prześlesz Klientowi zaproszenie z dostępem, upewnij się, że dodałeś go do odpowiednich grup. 

Jeżeli Klient zapomni swojego hasła, po kliknięciu przycisku Resetuj hasło otrzyma automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail z linkiem do zresetowania hasła. Miej jednak na uwadze, że link wygasa po 24 godzinach od wysyłki. 


Jeżeli użytkownik poprosi o dostęp do jednej z Twoich podstron chronionych hasłem, jego prośba zostanie pokazana w zakładce Dostęp i grupy. Tam też możesz zatwierdzić lub odrzucić prośbę o dostęp. Więcej na temat tego procesu przeczytasz poniżej

Automatyczne dodawanie Klientów 

Poza manualnym dodawaniem Klientów mogą oni być tworzeni także automatycznie, gdy użytkownicy wchodzą w interakcję z niektórymi modułami oraz dodatkowymi funkcjami Edytora. 

Klienci mogą pochodzić z następujących kanałów: 

   gdy poproszą o dostęp do strony chronionej hasłem

  gdy zapiszą się przez typ Zaangażowania klientów Formularz zapisu do newslettera

W przypadku gdy Klient pochodzi z jednego z wyżej wymienionych kanałów, na adres e-mail zapisany w Danych Globalnych wysłana zostanie wygenerowana przez system wiadomość, która poinformuje Cię, że oczekuje nowa prośba o dostęp. 

Nowy Klient będzie wyświetlał się na liście Klientów ze statusem Dostępu do strony Oczekuje. 

Aby edytować Klienta, kliknij na symbol ołówka i przejdź do zakładki Dostęp i grupy. Tam możesz zatwierdzić lub odrzucić prośbę o dostęp. Jeżeli zatwierdzisz prośbę, nie zapomnij dodać Klienta do odpowiednich grup. 

Zbiorczy import Klientów 

Jeżeli chcesz utworzyć wielu Klientów jednocześnie, np. przenosząc ich z innej platformy do Edytora, możesz zaimportować ich za pomocą pliku XSLX. 

Przy liście Klientów kliknij przycisk Importuj / Eksportuj, a następnie w nowo otwartym okienku Pokaż przykład pliku XLSX. Otwórz plik w programie Excel. 

W pliku pierwszy wiersz zawiera wszystkie nagłówki danych, które można uzupełnić. Niezwykle istotne jest, aby nie edytować tego wiersza, ponieważ może to zakłócić import danych. Dane Klientów możesz zacząć wprowadzać od drugiego wiersza. Każdy wiersz odpowiada danym jednego Klienta. 

Oto kilka pomocnych wskazówek dotyczących wypełniania pliku XLSX: 

AdministrativeArea: odnosi się do województwa, w którym znajduje się siedziba Klienta. W kolumnie groups możesz dodać Klienta do jednej lub wielu grup. Wprowadź nazwę grupy w komórce. Jeśli wprowadzisz nazwę grupy, której nie ma w Edytorze, utworzona zostanie nowa grupa. Możesz dodać Klienta do wielu grup wypisując je po przecinku. 

Locality: odnosi się do miejscowości, w której zlokalizowana jest siedziba Klienta. 

Organization: odnosi się do nazwy firmy, dla której pracuje Klient.

W kolumnie optIn możesz umieścić informację, czy Klient wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych. Jeżeli pozostawisz to pole puste, Klient nie będzie otrzymywać żadnych wiadomości marketingowych wysyłanych za pośrednictwem Edytora. Jeżeli wpiszesz w tej komórce w arkuszu Excela “1”, komunikacja e-mailowa zostanie przełączona, a Klient będzie mógł otrzymywać Twoje wiadomości marketingowe. 

Gdy skończysz, wróć do Edytora i dodaj swój plik XLSX i załaduj go. Z komunikatu wyświetlonego w oknie dialogowym dowiesz się, ilu nowych Klientów zostało pomyślnie przesłanych i czy podczas importowania danych wystąpiły jakiekolwiek problemy.