klienci 

Generowanie raportu o użytkowniku

Funkcja ta pozwala szybko wygenerować pełen raport na temat danych określonych użytkowników pozyskanych z formularzy, sekcji Klienci, handlu elektronicznego i komentarzy na blogu.

Wyszukiwane, a następnie prezentowane w raporcie są następujące typy danych, które zostały przekazane witrynie przez odwiedzających:

W Profilu Klienta dostępne są 3 zakładki: 

dane przesłane przy użyciu któregokolwiek z Modułów formularza, Moduł formularza Mailchimp, Formularz zapisu do newslettera, Elementy Angażujące na Stronie zawierające formularze lub Moduł rejestracji użytkownika

dane zapisywane w sekcji Klienci

dane dotyczące zamówień złożonych w sklepie

komentarze dodane do artykułów na blogu

Aby wygenerować raport o użytkowniku, należy kliknąć przycisk Pobierz raport w profilu wybranego Klienta.

Raport pobierany jest w formacie CSV i zawiera wszystkie dane zebrane na temat konkretnego Klienta. Możliwe jest wyświetlenie rodzaju przekazanych informacji, dosłownej treści wprowadzonej przez Klienta, znacznika czasu z datą i godziną przekazania informacji, a także sprawdzenie czy wypełnienie pola było wymagane (obowiązkowe).

Raport można w prosty sposób przekonwertować z formatu CSV na PDF lub XLSX, przykładowo przy użyciu bezpłatnego konwertera online.

Usuwanie danych użytkownika

Jeżeli Klient zażąda usunięcia swoich danych, można to zrobić za pomocą funkcji w sekcjach Klienci i Blog.

 dane zebrane z formularzy można usunąć w sekcji Klienci > Formularze. Więcej na ten znajdziesz tutaj.

 dane Klientów można usunąć z poziomu Podglądu Klientów

 komentarze na blogu można usunąć w sekcji Blog > Komentarze. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

dane dotyczące zamówień w ramach handlu elektronicznego są niemożliwe do usunięcia, ponieważ zawierają informacje niezbędne do realizacji transakcji finansowych.