planowanie

dodawanie personelu

Aby świadczyć usługi swoim klientom, musisz połączyć poszczególnych członków personelu z usługami, które oferują. W ten sposób użytkownicy strony będą mogli zarezerwować spotkanie z nimi.

Jeśli z daną usługą jest połączony więcej niż jeden przedstawiciel personelu, odwiedzający stronę będą mogli samodzielnie wybrać pracownika, który ma wykonać usługę.

Kliknij Personel w menu po lewej stronie, aby wyświetlić listę obecnych pracowników i rozpocząć dodawanie nowych członków.

Naciśnij Przycisk Utwórz nowego członka personelu, aby dodać do listy nowego pracownika. W niektórych przypadkach możesz zaoszczędzić czas, tworząc duplikat istniejącego profilu. Wykorzystaj wtedy część informacji i/lub powiązanych Usług do stworzenia nowego wpisu. Możesz utworzyć duplikat profilu pracownika, zaznaczając pole obok wpisu, a następnie klikając Przycisk Duplikuj.

 

Możesz zawsze usunąć członków personelu z list. W tym celu zaznacz pole obok danej osoby (lub osób) i naciśnij Przycisk Usuń zaznaczone.

dodawanie danych o personelu

Wpisz imię członka personelu, a także jego/jej adres mailowy, numer telefonu oraz dodaj krótki opis. Imię oraz opis będą widoczne dla użytkowników podczas dokonywania rezerwacji. Adres mailowy oraz numer telefonu członka personelu nie będą się wyświetlać w trakcie dokonywania rezerwacji, ale mogą być dodane do powiadomień mailowych wysłanych do klientów przed zarezerwowaną wizytą.

Ustawienia widoczności pracowników

Możesz ustawić trzy poziomy widoczności profilu członka personelu:

Publiczna: pracownik może być wybrany przez odwiedzających. Można go także zaznaczyć w widoku Kalendarza, ręcznie dodając spotkanie.

Wewnętrzna: pracownik nie może być wybrany przez odwiedzających. Można go jednak zaznaczyć w widoku Kalendarza, ręcznie dodając spotkanie.

Nieaktywna:
pracownik nie może być wybrany przez odwiedzających. Nie można go także zaznaczyć w widoku Kalendarza, ręcznie dodając spotkanie.

Rozróżnianie

Jeśli chcesz ułatwić odwiedzającym lub administratorowi kalendarza rezerwacji rozróżnić poszczególnych pracowników, możesz przypisać członkom personelu konkretny kolor lub dodać do profilu jedno zdjęcie lub więcej.

Aby przypisać kolor do wpisu pracownika, kliknij na pole z kolorami, a następnie wybierz odcień, który chcesz. Możesz także wpisać kod HEX, jeśli nim dysponujesz. Kolor nie będzie widoczny dla użytkowników strony, ale będzie się wyświetlać w widoku Kalendarza. Dzięki temu szybko ustalisz, które spotkania są umówione z danym pracownikiem

Dodaj jedno zdjęcie lub więcej do profilu pracownika, aby ułatwić odwiedzającym ich rozpoznawanie oraz zapamiętanie. Zdjęcia wyświetlają się odwiedzającym w trakcie umawiania spotkania. Dodaj zdjęcia bezpośrednio ze swojego dysku twardego lub wybierz pliki, które już znajdują się w Menedżerze Plików. W przypadku dodania więcej niż jednego zdjęcia, pierwsze z nich (licząc od lewej strony) będzie ustawione jako główne. Właśnie to zdjęcie użytkownicy będą widzieć na liście pracowników podczas dodawania swojej rezerwacji.

   Przycinanie zdjęć

W przypadku zdjęć pracowników najlepiej korzystać z kwadratowych fotografii, ponieważ zazwyczaj taki format najlepiej wyświetla się zarówno na stronie jak i w Harmonogramie, gdzie zdjęcia są automatycznie zaokrąglane. Jeśli wgrywasz zdjęcie, które nie jest kwadratowe (tj. nie ma identycznej wysokości i szerokości), możesz kliknąć obok obrazu Edytuj, aby otworzyć Edytor Obrazów. Możesz tam użyć funkcji Przekształć, aby dostosować i wyrównać wymiary zdjęcia.

Przypisywanie pracowników do Usług

Po uzupełnieniu podstawowych informacji na temat danego pracownika, musisz określić, jaki rodzaj usług dany członek personelu może zaoferować i co mogą zarezerwować użytkownicy. Zaznacz Usługę (lub kilka Usług), którą chcesz przypisać do konkretnego pracownika.

Jeśli nie masz jeszcze utworzonych Usług, możesz wrócić do tego punktu później. Możesz także wykonać tę czynność „na odwrót” – łącząc pracowników z Usługami z poziomu przeglądu dostępnych Usług.

Ustawianie dostępności personelu

Zgodnie z domyślnymi ustawieniami każdy członek personelu będzie dostępny w godzinach, które zdefiniujesz jako Godziny otwarcia. Jeśli dany pracownik pracuje w godzinach innych od standardowych godzin pracy Twojej firmy, możesz wskazać je w profilu pracownika (zakładka Dostępność personelu).

Sprawdźmy na przykładzie. Załóżmy, że standardowe godziny pracy Twojej firmy w piątki to 9:00-18:00. Jeden z Twoich pracowników wychodzi jednak w piątki o 15:00 i tym samym nie może obsłużyć klientów po tej godzinie. W takim wypadku zmień dostępność tego członka personelu w piątki na 9:00-15:00.

W zakładce Specjalne godziny pracy możesz ustawić godziny pracy w, przykładowo, dni świąteczne. Możesz określić datę początkową i końcową, a następnie zaznaczyć opcję Dostępny, aby zaznaczyć w Kalendarzu, że przez dany okres członek personelu jest dostępny. Jeśli opcja Dostępny nie będzie zaznaczona, dany okres będzie zablokowany w Kalendarzu danego pracownika.