podstawy 

Podgląd i publikowanie witryny

Podgląd i Publikuj to dwie istotne funkcje w Edytorze, które umożliwiają podgląd witryny na różnych widokach oraz udostępnienie jej odwiedzającym.

Podgląd witryny

Podczas pracy w Edytorze możesz w dowolnym czasie sprawdzić podgląd witryny. Podgląd to świetne narzędzie do sprawdzania wyglądu oraz symulacji przeglądania witryny przed jej opublikowaniem. Przydaje się również do upewnienia się, że wdrożone elementy wyglądają poprawnie na wszystkich trybach widoku: komputera, tabletu i telefonu komórkowego.

Jak wyświetlić podgląd witryny

Ikonka podglądu znajduje się w prawym górnym roku Edytora. Aby wyświetlić podgląd witryny, kliknij w ikonkę oka, a otworzy się nowe okno z podglądem witryny.
Podczas przeglądania witryny możesz przeglądać ją we wszystkich trzech widokach obok siebie.

   Podgląd bezpośrednio w widoku pulpitu

Jeśli chcesz wyświetlić podgląd witryny tylko z widoku pulpitu, możesz bezpośrednio przejść do podglądu pulpitu przytrzymując na klawiaturze klawisz ALT oraz naciskając przycisk podglądu.

Opublikowanie witryny

Twoja witryna będzie widoczna dla wszystkich dopiero po kliknięciu przycisku publikowania. Jeżeli dokonasz jakichkolwiek zmian lub dodasz nowe treści po kliknięciu przycisku publikowania, to zmiany będą widoczne dla innych jedynie po ponownym opublikowaniu witryny. To gwarancja, że możesz pracować na swojej witrynie bez konieczności jej publikowania i udostępniania innym przed wprowadzeniem wszystkich zmian.

Jak opublikować swoją witrynę

Przycisk publikowania znajduje się w prawym górnym rogu Edytora. Kliknij przycisk, aby opublikować swoją witrynę. Po kliknięciu publikowania pojawi się okno z pytaniem, czy masz pewność, że chcesz opublikować swoją witrynę.

Po kliknięciu przycisku Publikuj, Edytor rozpocznie generowanie obrazów w opublikowanej wersji Twojej witryny. Może to chwilę potrwać, w zależności od liczby dodanych obrazów. Po wygenerowaniu obrazów, w nakładce pojawi się adres URL Twojej opublikowanej witryny. Twoja witryna została teraz pomyślnie opublikowania. Kliknij adres URL, aby przejść do opublikowanej witryny.