stylizacja witryny

Dodawanie animacji w rzędach, kolumnach oraz modułach 

W Edytorze możesz dodawać animacje do dowolnego elementu na stronie. Animowane wejścia mogą być zastosowane w celu stworzenia ciekawszego designu lub aby pomóc użytkownikowi skupić się na konkretnym elemencie, który chcesz wyróżnić. 

jak dodać animację?

Nakieruj kursor na dowolny rząd, kolumnę lub moduł i znajdź opcję Dodaj animację na rozwijanej liście. 

Kliknij na jeden z kilku rodzajów animacji (zobacz przykłady tutaj), aby dodać je do wybranego elementu. Kiedy animacja zostanie dodana, Edytor jednorazowo ją wyzwoli, żeby pokazać Ci, jak wygląda. 

rodzaje animacji

Podczas dodawania animacji możesz wybierać spośród kilku jej rodzajów: 

Wzmacnianie

Wzmacnianie od lewej

Wzmacnianie od prawej

Wzmacnianie od góry

Powiększ

Odwrócenie

Odbicie

Ustaw prędkość animacji oraz opóźnienie 

Jeśli chcesz trochę zmodyfikować animacje, możesz to zrobić poprzez dostosowanie ich prędkości oraz opóźnienia. Znajdź te opcje w dowolnym rzędzie, kolumnie lub module w menu Projekt > Animacja. 

Prędkość animacji określa jak szybko (w milisekundach) ma być ona odtwarzana od momentu jej rozpoczęcia do zakończenia. Z reguły wszystkie animacje są ustawione na prędkość 800 milisekund (0.8 sekundy). 

Ustawiając Opóźnienie animacji możesz określić „“przerwę”” pomiędzy tym, kiedy użytkownik zobaczy ten element w swojej przeglądarce, a momentem, gdy animacja się rozpocznie. Z reguły opóźnienie jest ustawione na 0 milisekund na każdej animacji. Oznacza to, że odtwarza się natychmiast, kiedy użytkownik zobaczy dany element.