Elementy angażujące

Rodzaje przejść

Możesz ustawić swoje Elementy Angażujące Na Stronie tak, aby pojawiały się na stronie i znikały z niej używając różnych rodzajów efektów przejścia. Poniżej znajduje się kompletna lista efektów przejścia z przykładem każdego z nich.

efekt odbicia

OdbicieNaDół

Efekt Zniknięcia

Zniknięcie

ZniknięcieNaDół

ZniknięcieDoGóry

Efekt przesunięcia

PrzesunięcieNaDół

PrzesunięcieDoGóry

PrzesunięcieZLewej

PrzesunięcieZPrawej

efekt przybliżenia

Przybliżenie