Dodawanie modułów

Moduł HTML

Skorzystaj z modułu HTML jeśli jakaś funkcja lub funkcjonalność, którą chcesz umieścić na witrynie, nie jest obsługiwana przez Edytor za pośrednictwem istniejących modułów. Ten moduł umożliwia dodanie niestandardowych treści i widżetów na stronie poprzez wklejenie fragmentu kodu HTML. Możesz dodać moduł HTML wybierając HTML w kategorii Układ strony w zakładce Dodaj Moduł.

Najedź na moduł i wybierz Treść lub Projekt w menu rozwijanym, by edytować Twój moduł HTML.

Przykład korzystania z Modułu HTML

Moduł Wideo w Edytorze nie obsługuje plików od dostawcy usług hostingowych wideo Wistia. Jeśli chcesz dodać wideo hostowane przez firmę Wistia na swojej witrynie, możesz dołączyć je za pomocą modułu HTML. Aby to zrobić, potrzeba kodu HTML wideo, który należy wkleić do modułu HTML. Po opublikowaniu Twojej witryny wideo będzie się wyświetlać.

treść

Wklej swój fragment kodu HTML na karcie Treść. Lewa kolumna w polu do wpisania treści pokazuje numer wiersza, natomiast prawa kolumna to miejsce, w którym możesz wkleić i wyświetlić Twój kod HTML.

projekt

Sekcja Projekt to miejsce, w którym możesz zmienić tło, obramowanie i odstępy w module HTML.