Dodawanie modułów

Moduł Wybór języka 

Moduł wybór języka pozwala odwiedzającym wybrać język, w którym chcą przeglądać Twoją witrynę. Musisz mieć wielojęzyczną witrynę, aby Wybór języka działał. Możesz mieć dodany tylko jeden moduł Wybór języka na swojej witrynie jednocześnie. Możesz dodać moduł Wybór języka, wybierając opcję Wybór języka w kategorii Nawigacja na stronie w menu Dodaj moduł.  

   Ten moduł może się znaleźć wyłącznie w nagłówku lub stopce 

Moduł Wybór języka można jedynie umieścić w nagłówku lub stopce Twojej witryny i nie można wybrać go z menu Dodaj moduł nigdzie indziej w serwisie. 

projekt

Zaznacz pole Pokazuj tylko flagę, jeśli chcesz, aby odwiedzający widzieli tylko flagę, a nie nazwę języka. Ikona flagi pojawi się tylko, jeśli zaznaczysz po jednej fladze dla każdego z języków w menu ustawień języka.  

 

Oprócz wyrównania Wybór języka do lewej, prawej lub do środka, możesz również dostosować następujące ustawienia: 

Opływanie: użyj tej funkcji do zawijania tekstu wokół modułu Wybór języka. Możesz dosunąć element w lewo lub prawo. 

Marginesy zewnętrzne: dostosuj wielkość odstępów na zewnątrz modułu. 

Marginesy wewnętrzne: dostosuj wielkość odstępów między wyborem języka a ramką modułu.