Dodawanie modułów

Moduł udostępniania na LinkedIn 

Zastosuj moduł udostępniania na LinkedIn, aby użytkownicy mogli udostępnić Twoją witrynę lub jej wybraną stronę na swoim profilu LinkedIn. Możesz dodać moduł udostępniania na LinkedIn wybierając Udostępnij na LinkedIn w kategorii Media Społecznościowe w menu Dodaj moduł

Aby edytować Twój moduł udostępniania na LinkedIn, nakieruj kursor na moduł i kliknij na Treść lub Projekt na rozwijanym menu. 

treść

Link do udostępniania możesz dodać adres URL strony, którą chcesz, aby użytkownicy udostępniali. Jeśli chcesz, aby udostępniali dokładnie tę stronę, na jakiej znajduje się moduł, po prostu pozostaw to pole puste. Strona powinna być dodana w takim formacie: https://stronadoudostepniania.pl